slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/13 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 1.600 TL. ye Çıkarılmıştır. 20.01.2018
2018/12 Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Gündelik Tutarları. 20.01.2018
2018/11 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Bazı Değişiklik Duyuruları Yayımlanmıştır. 08.01.2018
2018/10 Taşeron İşverenlerin 2017 Aralık Ayına Ait Bildirgelerini SGK’ya Erken Vermeleri Yönünde Duyuru Yayımlanmıştır. 08.01.2018
2018/9 2017 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 08.01.2018
2018/8 Kıdem Tazminatı Tavanı 5.001,76 TL. Olmuştur. 08.01.2018
2018/7 Mobil(Cep) Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Tutar Artırıldı. 03.01.2018
2018/6 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 11.400 TL. Olarak Yeniden Belirlendi. 03.01.2018
2018/5 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 03.01.2018
2018/4 2018 Yılı Temerrüt Faiz Oranı 10,75 Olarak Tespit Edilmiştir. 03.01.2018
2018/3 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, KKDF Kesintisi Oranları ve ÖTV Oran ve Tutarlarına İlişkin BKK Resmi Gazete'de Yayımlandı. 03.01.2018
2018/2 Asgari Geçim İndirimi Tutarları Değişmiştir. 03.01.2018
2018/1 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Belirlenmiştir. 03.01.2018