slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2017/95 Serbest Bölgelerde, Diğer Ülkeler ile Yapılacak İşlemler Dışında Kalan Ödemelerde Türk Lirası Zorunluluğu Kaldırılmıştır. 20.09.2017
2017/94 Vergi Usul Kanunu’nun Pişmanlık ve Islah Başlıklı 371. Maddesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 20.09.2017
2017/94 Vergi Usul Kanunu’nun Pişmanlık ve Islah Başlıklı 371. Maddesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 20.09.2017
2017/93 KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapıldığına İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır. 05.09.2017
2017/92 Olağanüstü Hal Kapsamında Yayımlanan 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Vergisel Düzenlemeler Yapılmıştır. 25.08.2017
2017/91 2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi ile Yapılandırılan Borçların Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır. 25.08.2017
2017/90 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır. 23.08.2017
2017/89 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. 18.08.2017
2017/88 2018 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlenmiştir. 18.08.2017
2017/87 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır. 18.08.2017
2017/86 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır. 18.08.2017
2017/85 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)-1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır. 18.08.2017
2017/84 LPG Teslimleri İle Bazı Petrol Ürünlerinin KDV Oranı ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır. 28.07.2017
2017/83 Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 27.07.2017
2017/82 Hakkında Herhangibir Tespit Bulunan Vergi Mükelleflerinin İnceleme Veya Takdir Öncesi İzaha Davet Edilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 26.07.2017
2017/81 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır. 21.07.2017
2017/80 İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB’de Faydalanılan Asgari Ücret Desteği Hakkında Genel Yazı Yayımlanmıştır. 21.07.2017
2017/79 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada 01.06.2017’den Sonra İşe Alınanlarda Yeni Uygulama Hakkında Genelge Yayınlandı. 18.07.2017
2017/78 Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İle İlgili Açıklama Yapılmıştır. 17.07.2017
2017/77 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklikler Yapılmıştır. 12.07.2017
2017/76 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 12.07.2017
2017/75 İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Açıklama Yapılmıştır. 10.07.2017
2017/74 2017 Yılı 2. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 07.07.2017
2017/73 Kıdem Tazminatı Tavanı 4.732,48 TL. Olmuştur. 05.07.2017
2017/72 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 05.07.2017