slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2017/67 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri Nolu Tebliğ Resmî Gazete ’de Yayımlandı. 22.06.2017
2017/66 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. 12.06.2017
2017/65 Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu İle İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. 12.06.2017
2017/64 Kısa Süreli Kiralamalarda Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 12.06.2017
2017/63 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 05.06.2017
2017/62 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Uygulamasına Yönelik 2 Seri Nolu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 05.06.2017
2017/61 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 05.06.2017
2017/60 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 27.05.2017
2017/59 Mayıs Ayına İlişkin Bazı Hatırlamalar. 27.05.2017
2017/58 Nisan 2017 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 25.05.2017
2017/57 Nisan 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 24.05.2017
2017/56 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 24.05.2017
2017/55 Ekonomi Bakanlığınca İhracat 2017 / 4 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır. 24.05.2017
2017/54 e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesine İlişkin Zorunluluk Getirilmiştir. 24.05.2017
2017/53 Serbest Bölgelerde, Diğer Ülkeler ile Yapılacak İşlemler Dışında Kalan Ödemelerde Türk Lirası Zorunluluğu Getirilmiştir. 11.05.2017
2017/52 12 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete ’de Yayımlandı. 05.05.2017
2017/51 2017 / 10106 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 03.05.2017
2017/50 Karşıt İnceleme Tutanakları ve Tasdik Raporlarında E-Deftere Tabi Mükellefler Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 24.04.2017
2017/49 02.05.2017 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle E-defter Berat’ı Alınma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 20.04.2017
2017/48 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 20.04.2017
2017/47 Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama Hakkında SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. 15.04.2017
2017/46 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldığına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 14.04.2017
2017/45 Ödeme Vadesi Ertelenen Aralık 2016 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Gelir İdaresi Görüşünü Açıkladı. 14.04.2017
2017/44 İlave İstihdama İlişkin Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. 12.04.2017
2017/43 Yurt Dışında Gerçekleşen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. 07.04.2017