slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2017 / 66 ) İstanbul, 12.06.2017

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmatadır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2017/21 sayılı Genelgede, 7020 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve Kanunun 1/c maddesinde yer alan; 2017 Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ya verilen alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Bahse Konu Genelge metnine https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105985 linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms