slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2017 / 61 ) İstanbul, 05.06.2017

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

03.06.2017 tarih ve 30085 Sayılı Resmi Gazetede, 1 seri Nolu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Genel Tebliğde; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1, 2, ve 3 üncü maddelerinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile il özel idarelerinin, belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair düzenlemeler yer almakta olup, söz konusu hükümlerin uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği bu tebliğde Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

Bahse Konu Genel Tebliğ metnine Sirkülerimiz ekinde verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.